Våra tjänster

Våra tjänster
Energibesparing och driftekonomi är numera ett ständigt pågående arbete. Detta arbete kommer att vara ännu…
Våra tjänster
Med våra konstruktörers och teknikers hjälp kan vi erbjuda er projektering och installation av den…
Våra tjänster
Installationer i byggnader har blivit mycket komplexa system. Detta kräver personal med både bred och…
Våra tjänster
Våra konstruktörer, projektledare och montörer har tillsammans långt mer är 300 års erfarenhet av ventilationsentreprenader.…
Våra tjänster
En kedja är inte starkare än den svagaste länken. Detta stämmer bra överens med hur…
Våra tjänster
Den allvarliga situationen som uppstod 1991 med undermålig inomhusmiljö i bostäder, skolor och andra lokaler…

VentPartner erbjuder kreativa lösningar för bekymmersfria och driftekonomiska installationer till fastighetsägare, byggnadsentreprenörer och industrier.

Om oss

VentPartner utför total- och utförandeentreprenader inom ventilation, kyla samt styr- och övervakning.

Vi utför även förebyggande och avhjälpande underhåll av befintliga ventilations- kyl- samt styr- och övervakningsanläggningar.

Läs mer...

Kontakta oss

 Nyängsgatan 5
     641 47 Katrineholm
  0150-137 00

Roxtorpsgatan 16B
     582 73 Linköping
  013-35 34 00

Hanholmsvägen 51A
     602 38 Norrköping
  011-28 49 00

 Kokillgatan 3
     721 33 Västerås
  021-30 23 00

Stubbengatan 2
     703 44 Örebro
  019-33 01 00

 

Email: info@ventpartner.se

Ansvarig utgivare: Ulf Bergquist

Följ oss